Μέλος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων & Μηχανημάτων Βόρειας Ελλάδας

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Τζικακόλιας Θεόδωρος
Αντιπρόεδρος: Μαρινόπουλος Σωρήριος
Γεν. Γραμματέας: Σαλτσίδης Δημήτριος
Ταμίας: Δασκαλόπουλος Λάζαρος
Υπ. Δημ. Σχέσεων: Δισλιόγλου Παναγιώτης
Μέλος: Σταυρίδης Χαράλαμπος
Μέλος: Νικολάου Αθανάσιος

Εκπρόσωποι Ο.Ε.Β.Ε.Π. Ν. Πιερίας
Τζικακόλιας Θεόδωρος
Δασκαλόπουλος Λάζαρος
Κελπετζίδης Δημήτριος
Εκπρόσωποι Ο.Β.Ε.Α.Μ. Βορείου Ελλάδος
Τζικακόλιας Θεόδωρος
Δασκαλόπουλος Λάζαρος
Κελπετζίδης Δημήτριος

Ελεγκτική Επιτροπή
Γκούτζας Αθανάσιος
Δρέβελης Κωνσταντίνος
Μεταξάς Κωνσταντίνος
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ


Κίτρους 30 Κατερίνη 60100
Τηλ.: 2351036520
speonp@gmail.com
Χορηγός
© Copyright 2015 Σ.Π.Ε.Ο.Π. | All Rights Reserved | Design by Minimal